INSTALACJE ELEKTRYCZNE
NAWIGACJA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Na rynku lokalnym działamy już prawie dwadzieścia lat - przez ten czas zyskaliśmy doświadczenie w realizacji instalacji elektrycznych, a dzięki rozległej sieci kontaktów, naszym klientom możemy zaoferować artykuły elektryczne i elektroinstalacyjne w bardzo korzystnych cenach.

NOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Planując założenie nowej instalacji elektrycznej powinniśmy przewidzieć możliwość jej rozbudowy, a rozplanowanie odbiorów gniazd, punktów świetlnych czy wyłączników dostosować do późniejszego wyposażenia domu w sprzęt zasilany prądem. Zanim jednak prąd dotrze do gniazdka lub żarówki, przechodzi przez kilka charakterystycznych odcinków i urządzeń znajdujących się między linią elektroenergetyczną, a odbiornikiem. Podstawową i najważniejszą częścią każdej instalacji jest rozdzielnica główna - specjalna skrzynka z urządzeniami zabezpieczającymi i sterującymi poszczególnymi jej częściami. Do rozdzielnicy doprowadza się wydzielone obwody - układy przewodów doprowadzających prąd do pojedynczych urządzeń lub ich grup. Każdy obwód zawiera oddzielne zabezpieczenie tzw. wyłącznik nadprądowy. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.

PRZERÓBKI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Stare instalacje elektryczne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych to problem trudny. Niemniej jednak jego rozwiązanie jest konieczne, bowiem od stanu instalacji elektrycznych w budynku zależy bezpieczeństwo mieszkańców oraz bezpieczeństwo pożarowe całego obiektu. Dostosowanie instalacji elektrycznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych do współczesnych potrzeb oraz przepisów wymaga wielu działań technicznych i organizacyjnych. Optymalnym rozwiązaniem jest jednoczesne zmodernizowanie instalacji w całym budynku. Prace powinny objąć pomieszczenia użytkowane wspólnie, lokale mieszkalne i lokale niemieszkalne jeżeli takowe występują w budynku.

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE

Czasem zdarza się, że sieci i urządzenia elektroenergetyczne ulegają uszkodzeniom, których widocznym skutkiem jest przerwa w dostawie prądu. Uszkodzeń tych i awarii nie wolno lekceważyć, nie wolno również próbować usuwać awarii na własną rękę i samodzielnie naprawiać urządzenia zarówno energetyczne jak i elektryczne. Bezpieczeństwo przede wszystkim!

PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE

Nie da się żyć bez prądu. Nie da się też bez niego wybudować domu. Dlatego przed rozpoczęciem budowy, należy uzyskać odpowiednie pozwolenia i wykonać przyłącze energetyczne. Przyłącze to odcinek sieci zasilającej łączącej linię elektroenergetyczną z instalacją elektryczną w budynku. Przyłącza do domów jednorodzinnych wykonuje się na napięcie 400 V, czyli jako trójfazowe.

wykonawca: Radek Dublinowski      e-mail: radek@dublinowski.pl