INSTALACJE WODNE

Do wszystkich pomieszczeń, w których będziemy korzystać z wody, trzeba rozprowadzić instalację wodną. Układa się ją tak samo – niezależnie od tego, czy woda jest pobierana ze studni, czy z wodociągu. Na kształt instalacji wodnej wpływa przede wszystkim sposób jej podgrzewania. Gdy jest centralny (dla całego domu), w kotle lub podgrzewaczu, rurę z zimną wodą doprowadza się tylko do urządzenia grzewczego, a dalej do poszczególnych baterii układa się dwa równoległe przewody: jeden z ciepłą, a drugi z zimną wodą. Jeżeli punkty czerpalne są znacznie oddalone od kotła czy podgrzewacza, wówczas układa się jeszcze trzeci przewód – cyrkulacyjny. Dzięki niemu ciepła woda stale krąży w instalacji i jest dostępna zaraz po odkręceniu kranu. Gdy ciepła woda jest przygotowywana w podgrzewaczach zamontowanych bezpośrednio przy bateriach, rozprowadza się tylko rury z zimną wodą.

Centralne Ogrzewania CO

We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jednym, specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu, kotłowni, w tym przypadku piec nazywany jest kotłem centralnego ogrzewania, a elementy przekazujące ciepło w pomieszczeniach to grzejniki.

Ciepła Woda Użytkowa CWU

Na wytwarzanie ciepłej wody użytkowej zużywa się zaledwie 10-30% energii potrzebnej do ogrzewania domu jednorodzinnego, ale problemem jest osiągnięcie temperatury wody znacznie wyższej niż w instalacji ogrzewania. Kocioł jednofunkcyjny plus zasobnik – to najczęściej stosowane rozwiązanie w domach jednorodzinnych do zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową. Jest ono najwygodniejsze, ponieważ ciepła woda dostępna jest niemal od razu (przy zastosowaniu cyrkulacji) , można z niej korzystać z kilku punktów poboru jednocześnie, niezależnie od ich odległości od kotła i zasobnika, bez spadków ciśnienia i temperatury.

Kanalizacja

Kanalizacja to system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych. Instalację wodno-kanalizacyjną można prawidłowo wykonać z wielu materiałów. Nie ma przy tym jednego idealnego rozwiązaniakażdy ma jakieś ograniczenia. Najważniejsze, by został zastosowany zgodnie z przeznaczeniem, a instalację wykonano starannie.

Przyłącze

Odcinek przewodu łączącego sieć wodno-kanalizcyjną z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. Zawsze bierzemy pod uwagę koszty wykonania przyłącza (od strony budowlanej), dbając o optymalne rozwiązania umożliwiające ich zminimalizowanie.

wykonawca: Radek Dublinowski      e-mail: radek@dublinowski.pl